Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelichte veel gestelde vraag

Nieuwsbericht |

Ja, niet alle bouwproducten met een geharmoniseerde productnorm of ETA hebben een DoP of CE-markering. Een DoP en CE-markeringsteken is in deze situaties niet mogelijk. Er zijn drie van deze uitzonderingen.

  1. Bouwproducten die afzonderlijk of als maatwerk worden gemaakt, in een niet-seriematig productieproces voor installatie in een specifiek bouwwerk. Het gaat om producten die afzonderlijk worden vervaardigd in antwoord op een specifieke bestelling in één enkel te identificeren bouwwerk/project.
  2. Bouwproducten die ter plekke op de bouwplaats (en dus niet in de fabriek) worden gemaakt om in een specifiek bouwwerk te worden verwerkt.
  3. Bouwproducten vervaardigd op een traditionele manier (ambachtelijk) of met het oog op monumentenzorg (officieel beschermd door architecturale of historische waarde) in een niet-industrieel proces voor de deugdelijke renovatie van bouwwerken.

Op zoek naar het antwoord op een andere vraag? Op onze websie vind je een overzicht met alle veelgestelde vragen. Vragen en antwoorden met betrekking tot de Nederlandse markt | Contactpunt Bouwproducten