Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aansluitmatrices

Laatste update:

TIP: zoeken met ALLE geeft de volledige lijst.
U kunt de handleiding voor de toepassing van de aansluitmatrices hier downloaden.

LET OP: De aansluitmatrices worden aangeboden als werkdocument, er kunnen nog fouten in de tekst staan. Aan de inhoud van de matrices kunnen geen rechten worden ontleend. Commentaar ter verbetering van de matrices is welkom. Ze worden zo nodig aangepast/geactualiseerd. Voorts betreft het een momentopname, ook aanpassing van mandaten kan nopen tot actualisering van de matrices.