Video: Introductie CE-markering

Hieronder treft u een video over (o.a.) de onderwerpen:
- Beoogd gebruik
- CE
- Duurzaamheid
- Europese Economische Ruimte(EER)
- Geharmoniseerde Europese testmethoden
- Handelsbelemmeringen
- Interne markt
- Prestatiebenadering
- Producttype
- Uniale markt
- Vermoeden van conformiteit (Presumption of Conformity).

Submenu

De volgende instructie-videos
zijn beschikbaar:

leftMenuVideos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
jippie PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home