Video: Prestatieverklaring en CE-label

Hieronder treft u een video over (o.a.) de onderwerpen:
- Beoogd gebruik
- CE-markeringslabel
- Declaration of Performance (DoP)
- Gedelegeerde handeling DOP
- Gedelegeerde handeling DOP op website
- Prestatieverklaring
- Unieke identificatiecode producttype.

Submenu

De volgende instructie-videos
zijn beschikbaar:

leftMenuVideos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
jippie PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home