Video: EAD en Europese technische beoordelingen

Hieronder treft u een video over (o.a.) de onderwerpen:
- Aanwijzingscriteria TAB`s
- Common understanding assessment procedure (CUAP)
- EOTA (European Organisation Technical Approvals)
- Europees technisch beoordelingsdocument (EAD)
- Europese technische beoordeling (ETA)
- Europese technische beoordelingsrichtlijn (ETAG)
- Format ETA
- NANDO database
- Productgebieden EAD`s
- Technische beoordelingsinstantie (TAB).

Submenu

De volgende instructie-videos
zijn beschikbaar:

leftMenuVideos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
jippie PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home