Video: Marktdeelnemers

Hieronder treft u een video over (o.a.) de onderwerpen:
- Distributeur
- Fabrikant
- Gemachtigde
- Importeur
- In de handel brengen
- Marktdeelnemer
- Non conformiteit
- Op de markt aanbieden
- Zorgtaken distributeur
- Zorgtaken fabrikant
- Zorgtaken importeur.

Submenu

De volgende instructie-videos
zijn beschikbaar:

leftMenuVideos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
jippie PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home