Video: Geharmoniseerde normen

Hieronder treft u een video over (o.a.) de onderwerpen:
- Annexen ZA1, ZA2 en ZA3
- CEN (Europese normalisatiekoepel)
- Classified without further testing (CWFT)
- Drempelniveau
- Geharmoniseerde norm (h`EN)
- Klasse
- Mandaat
- Module CE-markering
- Normalisatie-instituten
- Supporting standards, testnormen.

Submenu

De volgende instructie-videos
zijn beschikbaar:

leftMenuVideos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
jippie PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home