Video: Conformiteitssystemen

Hieronder treft u een video over (o.a.) de onderwerpen:
- Aangemelde instantie
- Aanwijzingscriteria Notified Bodies
- Accreditatie
- Beoogd gebruik
- AVCP systeem
- Certificaat van productiebestendigheid
- Certificaat productiecontrole
- Commissiebeschikking AVCP
- Conformiteitsysteem
- Factory Production Control (FPC)
- Initiële Type Test (ITT)
- Initiële Inspectie FPC (IIF)
- Least onerous
- NANDO database
- Notified Body
- Producttype.

Submenu

De volgende instructie-videos
zijn beschikbaar:

leftMenuVideos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
jippie PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home