Europese technische beoordelingen

De volgende vragen over dit onderwerp zijn beschikbaar.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Kan een fabrikant de CE-markering blijven voeren op een product waarvoor in het verleden een Europese technische goedkeuring is opgesteld?
 4. 2.
  Mijn bouwproduct valt niet onder een geharmoniseerde norm, maar ik wil toch CE markering. Kunt u aangeven welke weg ik daarvoor moet bewandelen?
 5. 3.
  Hoe kan ik als importeur of distributeur weten of er voor het product dat ik verhandel een ETA bestaat? Voor geharmoniseerde normen kan ik het Publicatieblad van de EU raadplegen. Bestaat er ook een dergelijk overzicht van ETA's?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home