Bouwbesluit en private merken

De volgende vragen over dit onderwerp zijn beschikbaar.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Wat houdt CE-markering op bouwproducten in en hoe kan aan het Bouwbesluit 2012 worden voldaan?
 4. 2.
  Welke essentiële kenmerken moeten voor de Nederlands markt worden gedeclareerd in de prestatieverklaring?
 5. 3.
  Klopt het dat de CE-markering op bouwproducten niet gaat over procesmatige borging, zoals het installeren of verwerken van een bouwproduct in een bouwwerk? En Kunnen private keurmerken hier uitspraken over doen, ook als het betreffende bouwproduct onder een geharmoniseerde norm valt?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home