Bestekken en aanbestedingen

De volgende vragen over dit onderwerp zijn beschikbaar.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Mag een opdrachtgever van een werk producten met CE-markering keuren en hoe staat dat in verhouding tot het 'vermoeden van conformiteit'?
 4. 2.
  Gaat de verplichte afstemming van private merken op de Europese regelgeving met betrekking tot de CE-markering gevolgen hebben voor andere bouwpartijen dan de toeleverende industrie, zoals bijvoorbeeld de constructeur, de architect en de aannemer?
 5. 3.
  In veel werkbestekken staan verwijzingen naar beoordelingsrichtlijnen (BRL’s). Moeten dat verwijzingen worden naar Europese normen of EAD's?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home