Algemeen over de Verordening

De volgende vragen over dit onderwerp zijn beschikbaar.

FAQ vragen:

 1. xxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx
 3. 1.
  Wat wordt in de Verordening bouwproducten verstaan onder een bouwproduct ?
 4. 2.
  Welke regels met betrekking tot de CE-markering gelden voor geassembleerde bouwproducten (kit)?
 5. 3.
  Vallen hergebruikte bouwproducten onder de Verordening bouwproducten of heeft deze Verordening slechts betrekking op nieuwe bouwproducten.
 6. 4.
  Zijn alle niet-seriematige bouwproducten vrijgesteld van de verplichting tot CE-markering en zijn er nog andere vormen van vrijstelling?

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home