Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Benaderen Technische beoordelings instantie

Een fabrikant of leverancier van een bouwproduct waarvoor nog geen hEN bestaat, benadert een TAB die is aangewezen voor het productgebied waar het product onder valt. De TAB stelt een op maat gemaakt EAD op, dat de grondslag vormt voor de vaststelling van de essentiële kenmerken en algemene eigenschappen van het product. De fabrikant overlegt met de TAB welke kenmerken dat moeten zijn; in de DoP moet in ieder geval één essentieel kenmerk zijn opgenomen. Als er al een gepubliceerde EAD is, kan een fabrikant daar ook gebruik van maken en op basis van die bestaande EAD een ETA laten opstellen door een TAB.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.