Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

OJEU

De door de EC geaccepteerde productnormen worden gepubliceerd in de Official Journal of the European Union (OJEU). Voor het opstellen van de CE-markering geldt altijd de normversie die is gepubliceerd in het OJEU. Hierin is de co-existentieperiode te vinden.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.