Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hergebruikte Bouwproducten

Hergebruikte bouwproducten vallen op dit moment niet onder de huidige CPR, naar verwachting zal dit onder de nieuwe CPR wel het geval zijn.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.