Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitzonderingen CPR

Bouwproducten die afzonderlijk of als maatwerk worden gemaakt, in een niet seriematig productieproces voor installatie in een specifiek bouwwerk, vallen buiten de CPR. Dit geldt ook voor bouwproducten die ter plekke op de bouwplaats (en dus niet in de fabriek) worden gemaakt om in een specifiek bouwwerk te worden verwerkt.

Daarnaast geldt er een uitzondering voor bouwproducten vervaardigd op een traditionele manier (ambachtelijk) of met het oog op monumentenzorg (officieel beschermd door architecturale of historische waarde) in een niet-industrieel proces voor de deugdelijke renovatie van bouwwerken.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.